Giorgio Nardone, Paul Watzlawick – UMĚNÍ ZMĚNY

(Most, Hněvín, 2012. 136 s)

 Objednat

Konečně jsme se dočkali vydání první knížky o krátkodobé strategické psychoterapii, která je výsledkem společné práce Giorgia Nardona – známého terapeuta a italského badatele v oblasti krátkodobé strategické terapie – a Paula Watzlawicka – jednoho z nejvýznamnějších a světově nejznámějších badatelů v oblasti komunikace a psychoterapie. Kniha představuje systematickou formou model krátkodobé strategické terapie a strategický problem solving, který našel široké pole uplatnění jak v psychologii, tak v jiných kontextech, například v managementu, pedagogice a společenských vědách.

Strategický přístup v psychoterapii je moderní evolucí systemické terapie v symbióze s hypnoterapií Miltona Ericksona a představuje revoluční perspektivu oproti tradičním psychoterapiím. Jedná se o teoretický a aplikační model, který se ukázal velice rychlý a účinný v řešení psychologických problémů různé povahy od osobních, párových a rodinných problémů až po fobie, obsese, panický strach, poruchy příjmu potravy a jiných problémů i mimo klinický kontext.

Kniha je nepostradatelnou příručkou, „kuchařkou“ strategické psychoterapie a nabízí podrobný výklad teoretických předpokladů a epistemologických základů.

První tři kapitoly seznamují s historií, teoretickými a aplikačními vlastnostmi strategického přístupu, čtenář si utvoří novou forma mentis nezbytnou k pochopení a řešení lidských problémů. Odkazuje se na systemicko-konstruktivistické teorie udržování a změny situací a následných teorií, jsou zde vymezeny i některé pojmové rozdíly od aktuálních směrů terapie.

Čtvrtá - nejobsáhlejší - kapitola je věnovaná výkladu běžného „procesu“ terapie a vysvětlení hlavních postupů, které lze použít k odblokování a vyřešení lidských problémů. Vysvětlení se nezabývá pouhým popisem procesu a strategií léčby, ale na názorných ukázkách představuje jejich účinek na změnu chování a vnímání lidí.

V páté kapitole jsou představeny dva originální a inovační protokoly specifické léčby. První se týká formy vážných fobických poruch, druhý obsedantních poruch. Oba druhy léčby jsou systematicky a dopodrobna vyloženy prostřednictvím podrobné analýzy léčby, která je rozdělena do čtyř stádií. Obsahuje specifické cíle a specifické strategie k dosažení požadovaných výsledků. Oba protokoly dokázaly v praktickém použití svou značnou účinnost a překvapující výkonnost dosáhnout změny.

Šestou kapitolu tvoří čtyři neobvyklé případy léčby. Příklady ukazují, jak je ve směřování k určitému cíli u různých lidských problémů zapotřebí ze strany psychoterapeuta osobní syntéza mezi technikou, kreativitou a mentální pružností.

Kniha je zakončena systematickou prezentací a rigorózní výzkumnou prací. Ta hodnotí výsledky dvouletého výzkumu velkého a různorodého vzorku subjektů, na kterém dokazuje účinnost strategické terapie.

Dílo je určeno především profesionálům, kteří se zabývají psychoterapií vycházející z pojmů systemického a eriksonského přístupu.

Dr. David Karel 

Knižní novinka

Jedině u nás můžete zakoupit knižní novinku o strategické psychoterapii Umění změny - P. Watzlawicka a G. Nardona. Cena knihy včetně DPH je 300,- Kč plus poštovné.

01.03.2013