Strategická supervize

 

O supervizi se dnes slyší čím dál tím více. Nachází své uplatnění ve všech pracovních týmech, organizacích a institucích, jak v soukromém, státním tak i neziskovém sektoru. Strategická supervize je typem psychologického poradenství s cílem zvýšit výkonnost a schopnost týmu dosáhnout svých cílů, vylepšit spokojenost z interpersonálních vztahů ve skupině a aktivovat ve skupině ty změny, které vedou k lepšímu fungování skupiny ve vztahu k sobě samé a svému okolí. Supervizor aktivuje ty zdroje týmu, aby si mohl pomoci sám. Nedává univerzální rady co a jak udělat, ale podněcuje tým k tomu, aby se stal schopným sám najít správné řešení.  Strategická supervize nehledá ani neanalyzuje problémy skupiny, ale ptá se, jak organizace funguje a jak by mohla fungovat lépe. Pozornost strategické supervize je zaměřena na předurčený cíl k dosažení, kdy na cestě k jeho dosažení supervizor neustále přizpůsobuje své zásahy, aby se co nejlépe přizpůsobily problému a vedly k jeho vyřešení.

 

Provádíme supervizi v pracovních týmech a ve státních, příspěvkových a neziskových organizacích.


 

Kontakty:

Mgr. David Karel, Ph.D.         603 878 217    

Mgr. Lucie Vinterová, DiS.     773 875 863

 

 

Knižní novinka

Jedině u nás můžete zakoupit knižní novinku o strategické psychoterapii Umění změny - P. Watzlawicka a G. Nardona. Cena knihy včetně DPH je 300,- Kč plus poštovné.

01.03.2013